Giải bài 4 trang 41 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau:

Hệ số 1: 7, 8, 6, 10

Hệ số 2: 9.

Hệ số 3: 8.

Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc (làm tròn đến chữ số thập phần thứ nhất).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm trung bình = (Điểm hệ số 1 + 2.hệ số 2 + 3.hệ số 3) : 9.

Lời giải chi tiết

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc là:

(7 + 8 + 6 + 10 + 9.2 + 8. 3) : 9 = 8,11111111 

Làm tròn: 8,1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu