Giải bài 4 trang 23 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Có thể xếp đội quân gồm 13579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được không?

Đề bài

Có thể xếp đội quân gồm 13579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết cho 9 (tổng các chữ số) để kiểm tra 13579 có chia hết cho 9 không.

Lời giải chi tiết

Vì 13579 có tổng các chữ số là 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 không chia hết cho 9 hay 13579 không chia hết cho 9.

Vậy không thể xếp đội quân này thành chữ nhật mỗi hàng 9 người.


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí