Giải bài 3 trang 23 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Các kết quả sau đây chỉ có 1 kết quả sai, có thể thấy ngay là kết quả nào. Vì sao? a) 12345679 . 9 = 111 111 111 b) 12345679 . 18 = 222 222 222 c) 12345679 . 27 = 333 333 333 d) 12345679 . 81 = 899 999 999

Đề bài

Các kết quả sau đây chỉ có 1 kết quả sai, có thể thấy ngay là kết quả nào. Vì sao?

a) 12345679 . 9 = 111 111 111

b) 12345679 . 18 = 222 222 222

c) 12345679 . 27 = 333 333 333

d) 12345679 . 81 = 899 999 999

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết cho 9 (tổng các chữ số) để kiểm tra kết quả có chia hết cho 9 không.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

Các số 9, 18, 27, 81 đều chia hết cho 9, do đó kết quả của các phép tính này cũng chia hết cho 9.

Nhưng số 899 999 999 có tổng các chữ số là 8 + 9.8 = 80 không chia hết cho 9.

Vậy d) sai.


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí