Giải bài 2 trang 22 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số \(\overline {5432*} \)thỏa mãn điều kiện:

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết của 3 và 9 (tổng các chữ số) để suy ra chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị).

Lời giải chi tiết

a) * có thể là 1, 4, 7

b) * có thể là 4

c) * có thể là 1, 7


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu