Giải bài 1 trang 25 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Điền “ước” hoặc “bội” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 35 là …… của 7

b) 72 là …… của 12

c) 9 là …… của 63

d) Cho a, b, c là các số tự nhiên khác 0. Nếu a = bc thì:

     i. a là …… của b

     ii. a là …… của c

     iii. b là …… của a

     iv. c là …… của a

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết số này thành tích của số kia với một số tự nhiên khác để kết luận đâu là ước, đâu là bội.

Lời giải chi tiết

a) 35 là bội của 7

b) 72 là bội của 12

c) 9 là ước của 63

d)

     i. a là bội của b

     ii. a là bội của c

     iii. b là ước của a

     iv. c là ước của a


Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu
  • Giải bài 2 trang 25 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    Viết lại mỗi tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử:

  • Giải bài 3 trang 25 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    a) Tìm các số tự nhiên a sao cho a là bội của 12 và 9 < a < 100. b) Tìm các số tự nhiên b sao cho b là ước của 72 và (15 < b nhỏ hơn hoặc bằng 36) c) Tìm các số tự nhiên c sao cho c vừa là bội của 12 vừa là ước của 72 và (16 nhỏ hơn hoặc bằng c nhỏ hơn hoặc bằng 50.)

  • Giải bài 4 trang 25 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    Lớp của Lan có 36 bạn và phân công 2 bạn trực nhật một ngày. Hôm nay thứ Hai là ngày đầu tiên mà Lan và Mai trực nhật. a) Lần trực nhật thứ ba của Lan và Mai cách lần trực nhật đầu tiên bao nhiêu ngày (không tính ngày được nghỉ học) b) Trường Lan học 6 ngày mỗi tuần. Vậy lần trực thứ hai của Lan và Mai là vào ngày thứ mấy trong tuần? Biết rằng trong học kì 1, trường Lan không được nghỉ học ngày nào trừ các ngày chủ nhật.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.