Giải bài 4 trang 21 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có thể chia đều 20 quả cam, 28 quả quýt và 10 quả xoài vào 5 túi mà không cắt quả nào được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét tính chia hết của số quả từng loại, nếu có 1 loại quả không thể chia đều thì kết luận không. Ngược lại, nếu cả 3 loại quả đều chia đều được thì ta tính số quả mỗi loại khi sau khi chia đều.

Lời giải chi tiết

Không thể chia đều mà không cắt vì 28 không chia hết cho 5 nên không thể chia đều 28 quả quýt vào 5 túi mà không cắt.


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu