Giải bài 3 trang 21 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có hay không?

a) Tích của hai số chia hết cho 2 là một số chia hết cho 5.

b) Tích của hai số chia hết cho 5 là một số chia hết cho 2.

c) Tích của một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 5 là một số chia hết cho 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 và để suy ra chữ số tận cùng ( hàng đơn vị) của số cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) Có, chỉ cần một trong hai số đó có chữ số tận cùng là 0.

b) Có, chỉ cần một trong hai số đó có chữ số tận cùng là 0.

c) Luôn được.


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu