Giải Bài 3.47 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 17.[29 - (-111)] + 29.(-17)

b) 19.43 + (-20).43 - (-40).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phát hiện nhân tử chung

Lời giải chi tiết

a) 17. [29 - (-111)] + 29. (-17) 

= 17. (29 + 111) - 29.17 

= 17. (29 + 111 - 29)

= 17. [111 + (29 – 29)] 

= 17. (111 + 0)

= 17. 111 

= 1 887

b) 19.43 + (-20).43 - (-40) 

= 43. [19 + (-20)] + 40

= 43. [-(20 – 19)] +40

= 43. (-1) + 40 

= - 43 + 40

= - (43 – 40)

= - 3


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 75