Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

\(\frac{7}{{25}}\);    \( - \frac{{19}}{4}\);      \(\frac{{26}}{{65}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân cả tử và mẫu của các phân số với 100 và thêm kí hiệu % vào kết quả.

Lời giải chi tiết

\(\frac{7}{{25}} = \left( {\frac{{7.100}}{{25}}} \right)\%  = 28\% \)

\( - \frac{{19}}{4} = \left( { - \frac{{19.100}}{4}} \right)\%  =  - 76\% \)

\(\frac{{26}}{{65}} = \left( {\frac{{26.100}}{{65}}} \right)\%  = 40\% \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu