Bài 2.25 trang 77 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 2.25 trang 77 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong một đa giác đều bảy cạnh, kẻ các đường chéo. Hỏi có bao nhiêu giao điểm của các đường chéo, trừ các đỉnh?

Đề bài

Trong một đa giác đều bảy cạnh, kẻ các đường chéo. Hỏi có bao nhiêu giao điểm của các đường chéo, trừ các đỉnh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tổ hợp.

Lời giải chi tiết

Mỗi giao điểm của hai đường chéo ứng với một và chỉ một tập hợp gồm \(4\) điểm từ tập hợp \(7\) đỉnh của đa giác. Vậy có \(C_7^4 = 35\) giao điểm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí