Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm:

-0,72;     0,4;       -2,23.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các số thập phân dưới dạng các phân số có mẫu là 100 rồi viết chúng dưới dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải chi tiết

\( - 0,72 = \frac{{ - 72}}{{100}} =  - 72\% \)

\(0,4 = \frac{{40}}{{100}} = 40\% \)

\( - 2,23 = \frac{{ - 223}}{{100}} =  - 223\% \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu