Bài 1.50 trang 19 SBT đại số 10


Giải bài 1.50 trang 19 sách bài tập đại số 10. Cho ba tập hợp...

Đề bài

Cho ba tập hợp \(A,B,C\) biết \(A \cap B \cap C = \emptyset \). Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(A \cap B \subset C\)

B. \(A \cap C \subset B\)

C. \(B \cap C \subset A\)

D. \(A \cap B \cap C \subset A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết

Đáp án A sai. Phản ví dụ:

\(A = \left\{ 1 \right\},B = \left\{ {1,2} \right\},C = \left\{ 3 \right\} \) \(\Rightarrow A \cap B \cap C = \emptyset \).

Tuy nhiên \(A \cap B = \left\{ 1 \right\} \not\subset C\)

Tương tự đáp án B,C sai.

Đáp án D đúng vì\(A \cap B \cap C = \emptyset  \subset A\)

Đáp án đúng D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí