Bài 1.44 trang 19 SBT đại số 10


Giải bài 1.44 trang 19 sách bài tập đại số 10. Cho A, B là hai tập hợp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho A, B là hai tập hợp. Hãy xác định các tập hợp sau

LG a

\((A \cap B) \cup A\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết:

 Ta có: \(x \in \left( {A \cap B} \right) \cup A \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A \cap B}\\{x \in A}\end{array}} \right. \) \(\Leftrightarrow x \in A\)

Vậy \((A \cap B) \cup A = A\)

LG b

\((A \cup B) \cap B\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(x \in \left( {A \cup B} \right) \cap B \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A \cup B}\\{x \in B}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow x \in B\)

Vậy \((A \cup B) \cap B = B\)

LG c

\((A\backslash B) \cup B\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(x \in \left( {A\backslash B} \right) \cup B \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A\backslash B}\\{x \in B}\end{array}} \right. \) \(\Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \notin B}\end{array}} \right.}\\{x \in B}\end{array}} \right. \Leftrightarrow x \in A \cup B\)

Vậy \((A\backslash B) \cup B = A \cup B\)

LG d

\((A\backslash B) \cap (B\backslash A)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(x \in \left( {A\backslash B} \right) \cap \left( {B\backslash A} \right) \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A\backslash B}\\{x \in B\backslash A}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow x \in \emptyset \)

Vậy \((A\backslash B) \cap (B\backslash A) = \emptyset \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí