Bài 1.46 trang 19 SBT đại số 10


Giải bài 1.46 trang 19 sách bài tập đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

LG a

 \(R\backslash ((0;1) \cup (2;3))\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán và biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết:

 \(R\backslash ((0;1) \cup (2;3)) \)

\(= ( - \infty ;0] \cup {\rm{[}}1;2] \cup {\rm{[}}3; + \infty )\);

LG b

\(R\backslash ((3;5) \cap (4;6))\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán và biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\left( {3;5} \right) \cap \left( {4;6} \right) = \left( {4;5} \right)\)

\(R\backslash ((3;5) \cap (4;6)) \) \( = R\backslash \left( {4;5} \right)\)

\(=( - \infty ;4] \cup {\rm{[}}5; + \infty )\)

LG c

\(( - 2;7)\backslash {\rm{[}}1;3{\rm{]}}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán và biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết:

\(( - 2;7)\backslash {\rm{[}}1;3{\rm{] = ( - 2;1)}} \cup {\rm{(3;7)}}\)

LG d

\(( - 1;2) \cup (3;5))\backslash (1;4)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán và biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết:

\(( - 1;2) \cup (3;5))\backslash (1;4) \)

\(= ( - 1;1] \cup {\rm{[}}4;5)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài