Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) \(MA = MB\)

(B) M nằm giữa A, B và \(MA = MB\).

(C) M nằm giữa A và B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

Lời giải chi tiết

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi M nằm giữa A, B và \(MA = MB\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu