Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Đề bài

I. Phần tư luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Hãy điển nội dung phù hợp vào bảng sau về quan hệ cùng loài và khác loài :

Quan hệ

Cùng loài

Khác loài

Hỗ trợ

 

 

Đối địch

 

 

Câu 2 (2 điểm)

Mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã được thể hiện như thế nào ?

II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

Chọn phương án trả lời đủng hoặc đúng nhất:

1. Biện pháp phát triển dân số một cách hợp lí có hiệu quả như thế nào đối  với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

A. Tăng nguồn nước

B. Giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên quá mức

C. Tăng diện tích trồng trọt

D. Tăng nguồn tài nguyên khoáng sản

2. Biện pháp xây dựng kế hoạch phục hồi và khai thác tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp có hiệu quả nào sau đây?

A. Hạn chế mức độ khai thác, không khai thác quá mức làm cạn kiột tài nguyên rừng

B. Phục hồi các hệ sinh thái bị thoái hoá, chống xói mòn đất, tăng nguồn nước

C. Tăng cường công tác trồng rừng

D. Cả A, B và C

3. Trên trái đất có nhiều loại môi trường khác nhau. Các môi trường này khác nhau ở những đặc tính nào ?

A. Đặc tính vật lí, đặc tính hoá học

B. Đặc tính hoá học, đặc tính sinh học

C. Đặc tính sinh học, đặc tính vật lí

D. Đặc tính vật lí, đặc tính hoá học và đặc tính sinh học

4. Rừng mưa nhiệt đới là

A. Một hệ sinh thái.      B. Một quần xã.                     

C. Một loài.                 D. Một quần thể.

5. Hiện tượng tỉa cành trong tự nhiên là đậc điểm thích nghi của thực vật đối  với nhân tố sinh thái nào sau đây?

A. Nhiệt độ                            B. Ánh sáng

C. Độ ẩm                              D. Không khí

Câu 2 (1,5 điểm)

Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số những từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ ng trong câu sau :

Động vật biến nhiệt chịu ảnh hưởng….(1)…..của nhiệt độ môi trường. Ở sinh vật biến nhiệt, nhiệt độ môi trường càng cao thì chu kì sống của chúng …(2)….

Thực vật được chia thành nhiều nhóm khác nhau tuỳ theo khả năng thích nghi của chúng đối  với….(3)…chiếu sáng.

A. Cường độ                      B. Thời gian

C. Càng dài                       D. Càng ngắn

E. Trực tiếp

Câu 3 (2 điểm)

Ghép nội dung ở cột 1  với cột 2 và điền kết quả ghép vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

Quan hệ hội sinh

Quan hệ cộng sinh

Quan hệ cạnh tranh

Quan hệ vật ăn thịt con mồi

A.  Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác

B­. sinh vật khác loài cạnh tranh nhau về thức ăn

C. Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

D. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật

E. Sinh vật này sử dụng sinh vật khác làm thức ăn

1……..

2……..

3……..

4……..

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Quan hệ

Cùng loài

Khác loài

Hỗ trợ

Quần tụ cá thể

Cách li cá thể

Hội sinh

Cộng sinh

Đối địch

Cạnh tranh thức ăn, chỗ ở

Cạnh tranh trong mùa sinh sản

Cạnh tranh

Kí sinh, nửa kí sinh

Sinh vật này ăn sinh vật khác

Câu 2 (2 điểm)

Ngoại cảnh và quần xã luôn luôn có tác động qua lại lẫn nhau : các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh luôn tác động tới quần xã, tạo nên sự thay đổi.

Khống chế sinh học : là hiộn tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số ợng cá thể của một quần thể khác kìm hãm. Số lượng cá thể trong quần xã luôn luôn được khống chế ở một mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.

II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

1

2

3

4

5

B

D

D

A

B

Câu 2 (1,5 điểm)

1

2

3

E

D

A, B

Câu 3 (2 điểm)

1

2

3

4

D

C

B

E

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9 Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9 Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9 Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9 Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vậo kiểu gen, thường ít chịu ánh hưởng của môi trường.

Xem chi tiết
Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.

Xem chi tiết
Lai phân tích Lai phân tích

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Xem chi tiết
Đột biến gen là gì ? Đột biến gen là gì ?

Đột biến gen là gì ? Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng