Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm)

Có những loại ARN nào ? ARN có chức năng gì ?

Câu 2 (6 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là

A. glucôzơ            B. axit amin.

C. nuclêôtit.         D. cả A và B.

2. Loại ARN nào có chức năng truyển đạt thông tin di truyền ?

A. ARN vận chuyển        B. ARN thông tin

C. ARN ribôxôm             D. Cả A, B và C

3. Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit liên kết với nhau thành từng cặp theo kiểu

A. Amg­ – Tkm, Gmg – Xkm , Tmg – Akm, Xmg – Gkm

B. Amt­ – Tmg, Gmt – Xmg , Tmt – Amg, Xmt - Gmg

C. Amt­ – Tkm, Gmt – Xkm , Tmt – Akm, Xmt – Gkm

D. Amt­ – Tbs, Gmt – Xbs , Tmt – Abs, Xmt – Gbs

4. Loại ARN có vai trò vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin là

A. mARN.       B. tARN.

C. rARN.         D. ARN ti thể

5.  Điều nào không đúng khi so sánh điểm khác nhau giữa ADN và ARN ?

A. Số mạch đơn của một phân tử.

B. Kích thước và số lượng đơn phân tham gia.

C. Chức năng của mỗi phân tử.

D. Loại đơn phân tham gia cấu trúc phân tử.

6. Sự tổng hợp ARN chủ yếu diễn ra trong tế bào ở

A. nhân.           B. ti thể.

C. lạp thể.        D. tế bào chất.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (4 điểm)

- ARN cũng là một loại axit nuclêic. Có 3 loại ARN căn cứ theo chức năng của chúng là ARN thông tin (mARN), ARN vận chuyển (tARN), ARN ribôxôm (rARN).

- Chức năng :

+ mARN : có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp.

+ tARN : có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin.

+ rARN : là thành phần cấu tạo nên ribôxôm là nơi tổng hợp prôtêin.

Câu 2. (6 điểm)

1

2

3

4

5

6

C

B

A

B

D

A

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Quan hệ cùng loài Quan hệ cùng loài

Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể. Ví dụ : nhóm cây thông, nhóm cây bạch đàn, đàn kiến, bầy trâu.... Các sinh vật trong một nhóm thường hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau.

Xem chi tiết
Hiện tượng thoái hóa Hiện tượng thoái hóa

Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phối. Hiện tượng thoái hoá do giao phối gấn ở động vật

Xem chi tiết
Những đặc trưng cơ bản của quần thể Những đặc trưng cơ bản của quần thể

1.Tỉ lệ giới tính. 2.Thành phần nhóm tuổi. 3.Mật độ quần thể

Xem chi tiết
Bài 1 trang 101 SGK Sinh học 9 Bài 1 trang 101 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 9. Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hóa? Cho ví dụ.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay