Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 9 - Sinh học 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (6 điểm) ức chế phản xạ có điều kiện (cũ) và thành lập các phản xạ có điểu kiện (mới) có ý nghĩa gì ?

Câu 2. (4 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Vai trò của tiếng nói và chữ viết là gì ?

A. Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây các phản xạ có điều kiện cấp cao

B. Tiếng nói và chữ viết là phương tiộn để giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau

C. Tiếng nói và chữ viết là cơ sở để khái quát hoá, trừu tượng hoá

D. Cả A và B

2. Sự khác nhau cơ bản của con người với động vật bậc cao là gì ?

A. Có khả năng thành lập phản xạ có điều kiện

B. Có khả năng thành lập phản xạ không điều kiện

C. Có khả năng tư duy trừu tượng

D. Cả A, B và C

3. Phản xạ có điều kiện có thể mất do

A. Thường xuyên dùng.

B. Không được củng cố thường xuyên,

C. Được hình thành trong đời sống cá thể

D. Cả A và B.

4. Phản xạ có điều kiện có đặc điểm gì ?

A. Sinh ra đã có, không cần phải học tập

B. Được hình thành trong đời sống cá thể

C. Có thể mất đi nếu không được dùng

D. Cả A và B

Lời giải chi tiết

Câu 1. (6 điểm)

Ức chế phản xạ có điều kiện (cũ) và thành lập các phản xạ có điều kiện (mới) có liên quan mật thiết với nhau, đảm bảo cho cơ thể thích nghi kịp thời trước những đổi thay xảy ra thường xuyên trong môi trường xung quanh (tự nhiên cũng như xã  hội). Phản xạ có điều kiện cũ tỏ ra không còn phù hợp nữa sẽ dần dần mất đi (ức chế phản xạ có điều kiện cũ) và những phản xạ có điều kiện mới được thành lập để thay thế.

Câu 2.(4 điểm)

1

2

3

4

D

C

B

D

 

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 43 SGK Sinh học 9. Cho 2 thứ đậu thuần chủng hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn, có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn.

Xem chi tiết
Thí nghiệm của Moocgan Thí nghiệm của Moocgan

Thí nghiệm của Moocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu di truyền.

Xem chi tiết
Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau: Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng? Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau: Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com