Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Bài 1.61 trang 40 SBT hình học 11 Bài 1.61 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.61 trang 40 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem chi tiết

Bài 1.62 trang 40 SBT hình học 11 Bài 1.62 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.62 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài 1.63 trang 40 SBT hình học 11 Bài 1.63 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.63 trang 40 sách bài tập hình học 11. Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng?...

Xem chi tiết

Bài 1.64 trang 40 SBT hình học 11 Bài 1.64 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.64 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1;1). Ảnh của M qua phép quay tâm O...

Xem chi tiết

Bài 1.65 trang 40 SBT hình học 11 Bài 1.65 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.65 trang 40 sách bài tập hình học 11. Cho tam giác đều tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc...

Xem chi tiết

Bài 1.66 trang 40 SBT hình học 11 Bài 1.66 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.66 trang 40 sách bài tập hình học 11. Cho hình vuông tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O...

Xem chi tiết

Bài 1.67 trang 41 SBT hình học 11 Bài 1.67 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.67 trang 41 sách bài tập hình học 11. Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O...

Xem chi tiết

Bài 1.68 trang 41 SBT hình học 11 Bài 1.68 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.68 trang 41 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O...

Xem chi tiết

Bài 1.69 trang 41 SBT hình học 11 Bài 1.69 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.69 trang 41 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;1). Điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm...

Xem chi tiết

Bài 1.70 trang 41 SBT hình học 11 Bài 1.70 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.70 trang 41 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình...

Xem chi tiết

Bài 1.71 trang 41 SBT hình học 11 Bài 1.71 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.71 trang 41 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình...

Xem chi tiết

Bài 1.72 trang 41 SBT hình học 11 Bài 1.72 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.72 trang 41 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây đúng?...

Xem chi tiết

Bài 1.73 trang 41 SBT hình học 11 Bài 1.73 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.73 trang 41 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây đúng?...

Xem chi tiết

Bài 1.74 trang 41 SBT hình học 11 Bài 1.74 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.74 trang 41 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-2;4). Phép vị tự tâm O...

Xem chi tiết

Bài 1.75 trang 42 SBT hình học 11 Bài 1.75 trang 42 SBT hình học 11

Giải bài 1.75 trang 42 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y - 3 = 0...

Xem chi tiết

Bài 1.76 trang 42 SBT hình học 11 Bài 1.76 trang 42 SBT hình học 11

Giải bài 1.76 trang 42 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y - 2 = 0...

Xem chi tiết

Bài 1.77 trang 42 SBT hình học 11 Bài 1.77 trang 42 SBT hình học 11

Giải bài 1.77 trang 42 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình...

Xem chi tiết

Bài 1.78 trang 42 SBT hình học 11 Bài 1.78 trang 42 SBT hình học 11

Giải bài 1.78 trang 42 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;4). Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài