Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Bài 1.41 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.41 trang 38 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy xét phép biến hình F biến mỗi điểm...

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.42 trang 38 sách bài tập hình học 11. Dựng tam giác BAC vuông cân tại A có C là một điểm cho trước, còn hai đỉnh A, B lần lượt thuộc hai đường thẳng a, b song song với nhau cho trước.

Xem lời giải

Bài 1.43 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.43 trang 38 sách bài tập hình học 11. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng tâm...

Xem lời giải

Bài 1.44 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.44 trang 38 sách bài tập hình học 11. Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành (C')...

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.45 trang 38 sách bài tập hình học 11. Tìm phép đối xứng qua trục biến d thành d’.

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.46 trang 38 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x - y - 3 = 0...

Xem lời giải

Bài 1.47 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.47 trang 38 sách bài tập hình học 11. Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn đã cho qua phép đối xứng trục..

Xem lời giải

Bài 1.48 trang 38 SBT hình học 11

Giải bài 1.48 trang 38 sách bài tập hình học 11. Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn đã cho qua phép quay ...

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.49 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm ...

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.50 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm...

Xem lời giải

Bài 1.51 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.51 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?...

Xem lời giải

Bài 1.52 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.52 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?...

Xem lời giải

Bài 1.53 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.53 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?...

Xem lời giải

Bài 1.54 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.54 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox có tọa độ...

Xem lời giải

Bài 1.55 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.55 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), qua phép đối xứng trục Oy thì M là ảnh của điểm có tọa độ...

Xem lời giải

Bài 1.56 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.56 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục là đường thẳng x - y = 0 có tọa độ...

Xem lời giải

Bài 1.57 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.57 trang 39 sách bài tập hình học 11. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?...

Xem lời giải

Bài 1.58 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.58 trang 39 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem lời giải

Bài 1.59 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.59 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1;2) và M(3;- 1)...

Xem lời giải

Bài 1.60 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.60 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất