Bài 1.48 trang 38 SBT hình học 11


Giải bài 1.48 trang 38 sách bài tập hình học 11. Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn đã cho qua phép quay ...

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho đường tròn \(\left( C \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 9\). Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn đã cho qua phép quay \({Q_{\left( {0; - {{90}^0}} \right)}}\) với \(O\) là gốc tọa độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm tâm và bán kính của đường tròn đã cho.

- Tìm ảnh của tâm qua phép quay \({Q_{\left( {0; - {{90}^0}} \right)}}\).

- Viết phương trình đường tròn mới và kết luận.

Lời giải chi tiết

\(\left( C \right)\) có tâm \(I\left( {1;2} \right)\), bán kính \(R = 3\).

Gọi \(I',R'\) lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn ảnh, ta có:

\(I' = {Q_{\left( {O, - {{90}^0}} \right)}}\left( I \right)\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = y = 2\\y' =  - x =  - 1\end{array} \right.\)

và \(R' = 3\).

Vậy phương trình \(\left( {C'} \right)\) là \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 9\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí