Chức năng của ADN

Bình chọn:
3.3 trên 15 phiếu

Chức năng của ADN

Bản chất hoá học của gen là ADN. Vì vậy, ADN là nơi lưu giữ thôna tin di truyền, rìhĩa là thông tin về cấu trúc của prôtêin. Các ẹen khác nhau được phân bố theo :~iểa dài cùa phân ùr ADN.

Nhờ đặc tính tự nhân đôi nên ADN thực hiện được sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể. Chính quá trình tự nhân đôi của ADN là cơ phân tử của hiện tượng di truyền và sinh sân, duy tri các đặc tính của tùng loài ổn định qua các thê hệ. bảo đàm sự liên tục sinh sôi nảy nở của sinh vật.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 16: ADN và bản chất của gen

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu