Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 197 SGK Sinh học 9.

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4.

Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB)

 

ĐB gen

ĐB cấu trúc NST

ĐB số lượng NST

Khái niệm

     

Các dạng đột biến

     

Lời giải chi tiết

Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB)

 

ĐB gen

ĐB cấu trúc NST

ĐB số lượng NST

Khái niệm

Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

Là những biến đổi trong cấu trúc NST.

Là những biến đổi xảy ra ở một hoặc một số cặp nuclêôtit nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.

Các dạng đột biến

- ĐB mất 1 cặp nuclêôtit

- ĐB thêm 1 cặp nuclêôtit

- ĐB thay thế 1 cặp nuclêôtit

- ĐB mất đoạn

- ĐB lặp đoạn

- ĐB đảo đoạn

- ĐB chuyển đoạn

- Thể dị bội (2n – 1; 2n + 1; 2n – 2)

- Thể đa bội (đa bội chẵn, đa bội lẻ)

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 197 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.5 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.5

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 197 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 196 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 196 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vậo kiểu gen, thường ít chịu ánh hưởng của môi trường.

Xem chi tiết
Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.

Xem chi tiết
Lai phân tích Lai phân tích

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Xem chi tiết
Sự phát sinh thể dị bội Sự phát sinh thể dị bội

Cơ chế phát sinh thể 3 nhiễm và thể một nhiễm: Do ở một bên bố hoặc mẹ có một cặp NST tương đồng không phân li, tạo ra hai loại giao tử đột biến:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng