Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 SGK Sinh học 9

Đề bài

Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

- Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2.

- Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng .

 

Lời giải chi tiết

Quan sát hình 2.3 ta thấy : 
-Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 : 1A :1a
-Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2: 1AA : 2Aa : 1aa
-F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

- Vì  Gen A- quy định kiểu hình  hoa đỏ , gen a quy định kiểu hình hoa trắng . Gen A trội hoàn toàn so với gen a

→Thể dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trội ( hoa đỏ) giống như đồng thể AA, còn cơ thể aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng .

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan