Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.


Đề bài

 Hãy điền nội vào bảng 65.5 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

Các kì

Nguyên phân

Giảm phân

Kì giữa

   

Kì sau

   

Kì cuối

   

Kết thúc

   

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

Các kì Nguyên phân Giảm phân
Kì giữa Các NST tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo Kì giữa I các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo
Kì sau Kì sau, crômatit trong từng cặp NST tương đồng kép tách thành 2 NST đơn phân li về hai cực tế bào Kì sau I các NST kép trong từng cặp NST tương đồng phân li về hai cực của tế bào
Kì cuối Kì cuối: Hình thành 2 tế bào con giống nhau và giống hệt mẹ (2n NST)

- Kì cuối I: Hình thành hai tế bào con có bộ NST đơn bội kép khác nhau về nguồn gốc

- Kì cuối II tạo ra 4 tế bào con chứa bộ NST n

Kết thúc Hình thành nên hai tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu mang bộ NST lưỡng bội (2n) Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau mang bộ NST đơn bội (n)
Ý nghĩa

- Giúp cơ thể lớn lên

- Là cơ của sinh sản vô tính

- Duy trì bộ NST ổn định trong cơ thể

- Cùng với thụ tinh là cơ sở của sinh sản hữu tính

- Tạo ra biến dị tổ hợp, làm phong phú đa dạng cho sinh giới

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí