Quan sát hình 5 và: Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.

Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 9

Đề bài

Quan sát hình 5 và:

- Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.
- Điền nội dung phù hợp vào bảng 5.

Bảng 5 : Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

 

Vàng trơn

Vàng nhăn

Hạt xanh trơn

Hạt xanh nhăn

Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2

 

 

 

 

Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

Lời giải chi tiết

Vì F1 có kiểu gen AaBb => khi lai F1 x F1 thì 1 bên cho 4 giao tử đực (AB, ab, Ab, aB) và 1 bên cho 4 giao tử cái (Ab, AB, ab, aB)

=> mỗi bên cho 4 giao tử => 4x4 = 16 tổ hợp 
Bảng 5: Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

 

Vàng trơn

Vàng nhăn

Hạt xanh trơn

Hạt xanh nhăn

Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2

9A_B_

3A_bb

3aaB_

1 aabb

Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2

9

3

3

1

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu