Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Sinh học 9

Đề bài

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào ?

Lời giải chi tiết

Để xác định giống có thuần chủng hay không ta thực hiện phép lai phân tích :

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai đồng hợp tử  ( AA)=> giống thuần chủng

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử ( Aa)=> giống không thuần chủng

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan