Quan sát các hình sau đây. Hãy trả lời các câu hỏi sau: Sự tương quan giữa mức độ bội thể (số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở các cây nói trên như thế nào?

Bình chọn:
3.5 trên 20 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 9.

Đề bài

Quan sát các hình sau đây. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

     

 

+ Sự tương quan giữa mức độ bội thể (số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở các cây nói trên như thế nào? 

+ Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường quá mắt thường qua những dấu hiệu nào?

+ Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng?

Lời giải chi tiết

+ Mức độ bội thể (số n) càng tăng thì dẫn đến kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh  sản cũng tăng lên

+ Kích thước của cơ quan sinh dưỡng ( tế bào xôma của cây rêu đa bội; thân, cành, lá của cây cà độc dược đa bội; củ cải đường đa bội) và cơ quan sinh sản ( quả táo tứ bội) lớn hơn so với ở cây lưỡng bội.

+Có thể khai thác các đặc điểm về  tăng kích thước của thân, lá, củ, quả để tăng năng suất của những cây cần sử dụng các bộ phận này.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu