Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi sau:

Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Sinh học 9.

Đề bài

Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi sau:

-Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân .

- Sự thụ tinh giữ các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái ?

-Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1?

Lời giải chi tiết

-  Bộ NST của người gồm 2n = 46 NST =  23 cặp tương đồng. Qua giảm phân tạo thành các giao tử đơn bội n = 23 NST gồm 22 NST thường + 1 NST giới tính

Qua giảm phân ở mẹ sinh ra một loại trứng 22A+X, còn ở bố cho ra 2 loại tinh trùng là 22A+Y; 22A + X

-Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang X với trứng tạo thành hợp tử chứa XX sẽ phát triển thành con gái, còn tinh trùng  mang Y thụ tinh với trứng thì sẽ tạo thành hợp tử XY sẽ phát triển thành con trai.

-Tỉ lệ con trai: tỉ lệ con gái xấp xỉ 1:1 là do 2 loại tinh trùng mang X và mang Y tạo ra tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào quá trình thụ  tinh với xác suất ngang nhau. Tuy nhiên, tỉ lệ này cần được bảo đảm với các điều kiện các hợp tử mang XX và XY có sức sống ngang nhau, số lượng cá thể thống kê phải đủ lớn.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu