Bài thu hoạch - Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Bình chọn:
3.1 trên 38 phiếu

Thu hoạch...

Đề bài

1.Gieo một đồng kim loại

Lấy đồng lim loại , cầm đứng cạnh và thả rơi  tự do từ một độ cao xác định . Khi rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của đồng kim loại có thể là mặt sấp (S) hay ngửa (N) . Mắt sấp và mặt ngửa của đồng kim loại được quy định trước dựa theo đặc điểm của mỗi mặt .

Thống kê kết quả mỗi lần rơi vào bảng 6.1 và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi mặt nói trên qua 25 , 50 , 100, 200 lần rơi . Liên hệ kết quả này với tỉ lệ các giao tử được sinh ra từ con lai F1 Aa

Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

Giải bài 6 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

2. Gieo hai đồng kim loại 

Lấy hai đồng lim loại , cầm đứng cạnh và thả rơi  tự do từ một độ cao xác định . Khi rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của 2 đồng kim loại có thể là một  trong ba trường hợp : hai đồng sấp (SS) , 1 đồng sấp và 1 đồng ngửa (SN) , 2 đồng  ngửa (NN) .

Thống kê kết quả mỗi lần rơi và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi khả năng  nói trên vào mẫu bảng 6.2 và liên hệ kết quả này với tỉ lệ kiểu gen F2  trong lai một cặp tính trạng , giải thích sự tương đồng đó

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

Giải bài 6 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Lời giải chi tiết

+Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

(HS tự thống kê theo kết quả thí nghiệm mình tiến hành)

+Nhận xét:

      - Tỉ lệ xuất hiện mặt sấp: mặt ngửa khi gieo đồng kim loại là xấp xỉ 1:1

      - Khi số lần gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:1

      - Khi cơ thể lai F có kiểu gen Aa giảm phân cho hai loại giao tử mang gen A và a với xác suất ngang nhau.

      - Công thức tính xác suất: P(A) = P(a) = 1/2 hay 1A : 1a

+Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

(HS tự thống kê theo kết quả thí nghiệm mình tiến hành)

+ Nhận xét:

      - Tỉ lệ xuất hiện khi gieo 2 đồng kim loại là xấp xỉ 1:2:1

      - Khi số lần gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ đó càng gần tới 1:2:1 hoặc 1/4 : 1/2 : 1/4

      - Giải thích theo công thức tính sác xuất:

Giải bài 6 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

      - Tỉ lệ kiểu hình ở F2 được xác định bởi sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái có tỉ lệ

ngang nhau.

loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu