Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

Giải bài 3 trang 59 SGK Sinh học 9. Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ: Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng

Đề bài

Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

Gen ( một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng

Lời giải chi tiết

Bản  chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ: Gen ( một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng

Trong đó: 

-  Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN.

- Trình tự các nuclêôtit quy định trật tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

-  Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể.

loigiaihay.com

 

 

 

 

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu