Bài 2 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau:

 

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bắt xanh.

b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh là: 

\(42{\rm{ }}:{\rm{ }}50{\rm{ }} = \;\frac{{21}}{{25}}\)

b) Dự đoán: Trong hộp loại bút xanh có nhiều hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài