Bài 1 trang 117 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Giải bài 1 trang 117 SGK Sinh học 9. Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) —> mARN —» Prôtêin —» Tính trạng.

Đề bài

Hãy giải thích sơ đồ: ADN (gen) → mARN → Prôtêin  →  Tính trạng

Lời giải chi tiết

ADN (gen) → mARN → Prôtêin  →  Tính trạng

Trong sơ đồ trên thể hiện mối quan hệ giữa ADN (gen) ,mARN , prôtêin ,  tính trạng

Nội dung sơ đồ : Trình tự các nuclêôtit trên ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN, thông qua đó ADN quy định trình tự các axit amin trong chuỗi axit amin cấu thành prôtêin và biểu hiện thành tính trạng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu