Trả lời vận dụng trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải chi tiết

-  Hình a) có hai trục đối xứng

- Hình b) có 2 trục đối xứng

- Hình c) có ba trục đối xứng

- Hình d) có bốn trục đối xứng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1.Hình có trục đối xứng