Trả lời thực hành 2 trang 94 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

– Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

- Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc trong Hình 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

- Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

- Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

- Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Lời giải chi tiết

- Mỗi góc trong Hình 2 có số đo là:

a) 400                   b) 1350

c) 900                    d) 1800

- Số đo của các góc trong Hình 4: HS thực hành đo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu