Trả lời thực hành 2 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Em vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ hai điểm A và B trên giấy.

- Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B

- Lấy điểm C trên đường thẳng vừa vẽ sao cho A nằm giữa hai điểm B và C.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu