Trả lời thực hành 2 trang 62 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay trong hai hình dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay.

Lời giải chi tiết

Về hình dạng: Con chuồn chuồn và  chiếc máy bay đều có trục đối xứng.

Về tính năng: Con chuồn chuồn và chiếc máy bay đều bay được.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu