Trả lời thực hành 2 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có).

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình có trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1.Hình có trục đối xứng