Trả lời thực hành 1 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

- Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

- Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

- Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Lời giải chi tiết

Góc xOy bằng 60 độ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu