Trả lời thực hành 1 trang 60 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Lời giải chi tiết

Hình a và b có tâm đối xứng:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình có tâm đối xứng