Trả lời hoạt động khám phá trang 59 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B trên đường tròn sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB (Hình 1a).

b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M. Đo rồi so sánh độ dài IM và IM (Hình 1b).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Kẻ đường thẳng đi qua A và O, đường thẳng đó cắt đường tròn tai điểm thứ hai chính là điểm B.

b) Đo rồi so sánh độ dài IM và IM.

Lời giải chi tiết

a)  O là trung điểm của AB, Khi đó AB là đường kính của đường tròn.

b) Độ dài IM = IM'.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình có tâm đối xứng