Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Quan sát đèn giao thông ở hình bên. Đèn màu nào nằm giữa hai đèn còn lại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Quan sát đèn giao thông ta thấy đèn màu vàng nằm giữa hai đèn còn lại.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu