Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 93 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc \(xOy\) cho trước.

- Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

- Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc như Hình 2.

- Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt thước như các bước đề bài hướng dẫn.

Lời giải chi tiết

Góc xOy bằng 130 độ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu