Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

Nếu mỗi cây được xem là một điểm, vẽ hình thể hiện cách trồng các cây đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trồng hai hàng sao cho có một cây thuộc cả hai hàng.

Lời giải chi tiết

- Có thể trồng bằng cách xếp cây thành hai đường chéo nhau

- Mô tả như hình vẽ:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu