Giải bài 8.22 trang 57 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kẻ tia Ox, lấy OA=4cm, OB=6cm.

- Tính độ dài đoạn thẳng AB: AB=OB-OA.

- M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì \(AM = MB = \frac{{AB}}{2}\)

- Tính độ dài đoạn thẳng OM: OM=OB-MB

Lời giải chi tiết

 Vì A và B nằm trên tia Ox nên điểm A, B nằm cùng phía đối với điểm O

Vì OA < OB nên A nằm giữa O và B nên ta có : OA+AB=OB mà OB=6 cm; OA=4 cm

Do đó AB=OB-OA=6-4=2 cm.

Vì M là trung điểm của AB nên ta có : MA=MB=AB : 2=1 cm

Vì BM < BO nên M nằm giữa O và B, ta có : OM+MB=OB mà MB=1 cm ; OB=6 cm ; OM=OB-MB=6-1=5 cm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 57