Giải bài 8.19 trang 57 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho bốn điểm phân biệt A,B,C và D, trong đó không có điểm nào thẳng hàng. a) Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho? Kể tên các đường thẳng đó. b) Có bao nhiêu tia với gốc là một trong bốn điểm đã cho và đi qua một trong 3 điểm còn lại? Đó là những tia nào? c) Có bao nhiêu đoạn thẳng có hai mút là hai trong bốn điểm đã cho? Đó là những đoạn thẳng nào?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho bốn điểm phân biệt A,B,C và D, trong đó không có điểm nào thẳng hàng.

 

Câu a

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho? Kể tên các đường thẳng đó.

Phương pháp giải:

Cứ qua 2 điểm M và N, ta xác định được 1 đường thẳng MN(hay đường thẳng NM)

Lời giải chi tiết:

Có 6 đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho. Đó là các đường thẳng: AB,AC,AD,BC,BD,CD.

Câu b

Có bao nhiêu tia với gốc là một trong bốn điểm đã cho và đi qua một trong 3 điểm còn lại? Đó là những tia nào?

Lời giải chi tiết:

Có 12 tia với gốc là một trong bốn điểm đã cho và đi qua một trong 3 điểm còn lại. Đó là các tia: AB, BA,AC,CA,AD,DA,BC,CB,BD,DB,CD,DC

Câu c

Có bao nhiêu đoạn thẳng có hai mút là hai trong bốn điểm đã cho? Đó là những đoạn thẳng nào?

Phương pháp giải:

Cứ qua 2 điểm M và N, ta xác định được 1 đoạn thẳng MN(hay đoạn thẳng NM)

Lời giải chi tiết:

Có 6 đoạn thẳng có hai mút là hai trong bốn điểm đã cho. Đó là các đoạn thẳng: AB,AC,AD,BC,BD,CD.


Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.