Giải bài 7.28 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Làm tròn số:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tròn số:

Câu 1

127,459 đến hàng phần mười.

Phương pháp giải:

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta

làm như sau:

- Đối với chữ số hàng làm tròn:

Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

- Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

Bỏ đi nếu ở phần thập phân

Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Lời giải chi tiết:

Số làm tròn là 4, số bên phải hàng làm tròn là 5 nên ta tăng số 4 thêm 1 đơn vị. Số sau hàng làm tròn là các số ở phần thập phân nên ta bỏ hết. Vậy số làm tròn là 127,5.

Câu 2

152,025 đến hàng chục.

Phương pháp giải:

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta

làm như sau:

- Đối với chữ số hàng làm tròn:

Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

- Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

Bỏ đi nếu ở phần thập phân

Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Lời giải chi tiết:

Số ở hàng làm tròn là 5. Số sau hàng làm tròn là 2

Câu 3

15 025 796 đến hàng nghìn.

Phương pháp giải:

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta

làm như sau:

- Đối với chữ số hàng làm tròn:

Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

- Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

Bỏ đi nếu ở phần thập phân

Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Lời giải chi tiết:

Số ở hàng làm tròn là 5 số sau hàng làm tròn là 7 nên ta tăng số 5 thêm 1 đơn vị thì được số hàng nghìn là 6. Số sau hàng làm tròn là số ở phần nguyên nên ta chuyển hết các số này thành số 0. Vậy ta được 15 026 000.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương VII