Giải bài 7.27 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm x, biết:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm x, biết:

Câu a

\(x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5\)

Phương pháp giải:

Tính biểu thức vế phải trước.

Lấy kết quả nhận được cộng với 5,01 ta được giá trị của x cần tìm.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5\\x - 5,01 = 7,02 - 3\\x - 5,01 = 4,02\\x = 4,02 + 5,01\\x = 9,03\end{array}\)

Câu b

\(x:2,5 = 1,02 + 3.1,5\)

Phương pháp giải:

Tính biểu thức vế phải trước.

Lấy kết quả nhận được nhân với 2,5 ta được giá trị của x cần tìm.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x:2,5 = 1,02 + 3.1,5\\x:2,5 = 1,02 + 4,5\\x:2,5 = 5,52\\x = 5,52.2,5\\x = 13,8\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương VII