Giải bài 7.26 trang 42 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính giá trị của các biểu thức sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Câu a

\(15,3 - 21,5 - 3.1,5\)

Phương pháp giải:

Nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}15,3 - 21,5 - 3.1,5\\ = 15,3 - 21,5 - 4,5\\ = 15,3 - \left( {21,5 + 4,5} \right)\\ = 15,3 - 26\\ =  - \left( {26 - 15,3} \right)\\ =  - 10,7\end{array}\)

Câu b

\(2\left( {{4^2} - 2.4,1} \right) + 1,25:5\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân lũy thừa trước.

Nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}2\left( {{4^2} - 2.4,1} \right) + 1,25:5\\ = 2.\left( {16 - 8,2} \right) + 0,25\\ = 2.7,8 + 0,25\\ = 15,6 + 0,25\\ = 15,85\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương VII