Giải bài 6 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một công ti đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công tỉ đạt được là 159 tỉ đồng.

a) Vậy công ti đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu?

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) (Lấy doanh thu cuối năm : Doanh thu mục tiêu).100

b) Số phần trăm doanh thu công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra = số phần trăm công ty đã hoàn so với mục tiêu ban đầu – 100%.

Lời giải chi tiết

a) Công ti đã hoàn thành so với mục tiêu ban đầu số phần trăm là:

\(\left( {\frac{{159}}{{150}}.100} \right)\)% = 106 %

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra: 106% - 100% = 6%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu